vien
[0251] 3682838 – Fax : [0251] 3682878 Contact@megalhotdip.com www.megalhotdip.com Thứ 2 ~ Thứ 7 | 8:00 - 17:00

Chứng nhận

Megal đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015 , cùng với đó là các giấy phép đăng ký và kiểm định chất lượng do các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

01.

Chứng nhận ISO 9001:2015

02.

Quyết định về chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

03.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn ASTM A123/A123M-17

04.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn AS/NZS 4608:2006

05.

Phiếu kết quả thử nghiệm.